Lidmaatschap

Eenieder kan zich op elk moment aanmelden als (aspirant) lid van het Deurnes Gemengd Koor.

Wanneer je na een eerste kennismaking (bijvoorbeeld door het vrijblijvend bijwonen van een repetitie) besluit dat je wellicht wel lid zou willen worden, krijg je de benodigde gegevens uitgereikt van het secretariaat. Eén van de leden zal je de eerste weken binnen het koor begeleiden wanneer er vragen zijn.

De eerste maand van je lidmaatschap wordt gezien als een periode om te 'proeven'. Aan het eind van deze maand zal de dirigent een stemtest afnemen en wanneer deze naar zijn zin voldoende is, wordt je officieel lid.

De contributie bedraagt € 12,= per maand. Eventuele wijzigingen hierin worden door de ledenvergadering vastgesteld. Deze vindt jaarlijks plaats (meestal in februari of maart). 

Direct na de eerste kennismaking wordt de muziek waaraan op dat moment wordt gerepeteerd, uitgereikt. Het is de bedoeling dat leden ook thuis oefenen aan de muziekstukken die op dat moment gerepeteerd worden. Dit kan men doen a.d.h.v. de oefenmuziek die te vinden is op deze site op de alleen voor leden toegankelijke pagina.

Opzeggen van het lidmaatschap kan, indien gewenst, door het jaar heen. Wel wordt daarbij een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd, ingaande op de 1e dag van de volgende maand.

banner

 

Postadres:
Jules de Cortestraat 19
5751 PR  Deurne

Secretaris:
e-mail: secretariaat@
deurnesgemengdkoor.nl

Repetities:
Elke maandagavond van 20.00u - 22.00u
Hub van Doornezaal
Harmoniestraat 1
Deurne