Deurne's of Deurnes

Er is wel eens onduidelijkheid over de wijze waarop Deurnes Gemengd Koor gespeld moet worden.

Bij de oprichting werd nog geschreven met 'sch', dus Deurnesch. Maar taal is aan ontwikkeling onderhevig en zo werd het koor op een gegeven moment bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als 'Deurne's Gemengd Koor'. Hoewel wellicht niet alle Neerlandici het erover eens zijn, is er toch momenteel een meerderheid die van mening is dat 'Deurnes' de juiste spelling dient te zijn. 

Bij de afkorting tot 'DGK' levert dit natuurlijk geen enkel probleem op 

 

banner

 

Postadres:
Jules de Cortestraat 19
5751 PR  Deurne

Secretaris:
e-mail: secretariaat@
deurnesgemengdkoor.nl

Repetities:
Elke maandagavond van 20.00u - 22.00u
Hub van Doornezaal
Harmoniestraat 1
Deurne