kerstconcert 2019

 

Concerten

Jaarlijks zijn er twee vaste activiteiten van het DGK:

- op een zondagmorgen in juni wordt een viering in de St. Willibrorduskerk aan de Markt opgeluisterd (in 2018 op 17 juni). De afgelopen jaren is tijdens een viering de Kleine Orgelsolomis van Joseph Haydn uitgevoerd, aangevuld met enkele in de viering passende gezangen en samenzang.

- ieder jaar op de laatste (of soms op één na laatste) zondag voor kerst geeft het DGK een kerstconcert (in 2022 op 18 december). Dit concert varieert van samenstelling; soms wordt samen met een ander koor opgetreden, een andere keer met een orkest of andere muzikale ondersteunig

Naast deze twee vaste momenten wil het koor altijd minimaal nog één ander groter optreden verzorgen.

Het koor streeft ernaar de concerten / optredens zoveel mogelijk gratis toegangkelijk te laten zijn zodat het bijwonen van een concert voor iedereen mogelijk is. Bij grote concerten kan dit echter niet altijd:  het realiseren van de benodigde ondersteuning / medewerking door solisten en musici is een kostbare aangelegenheid. In dergelijke gevallen kan het koor een bijdrage in de kosten vragen voor het bijwonen van het betreffende concert.

 

banner

 

Postadres:
Jules de Cortestraat 19
5751 PR  Deurne

Secretaris:
e-mail: secretariaat@
deurnesgemengdkoor.nl

Repetities:
Elke maandagavond van 20.00u - 22.00u
Hub van Doornezaal
Harmoniestraat 1
Deurne